koszty utrzymania dziecka alimenty

Jak otrzymać alimenty na dziecko. Pomoc dla kobiet. Wzory pism o alimentach. Dowiedz się wszystkiego o alimentach w dziale Kobieta.


 • Sprawy o alimenty zawsze budzą wielkie emocje
  Wpis do rejestru dłużników, nakaz pracy, odebranie ubezpieczenia zdrowotnego - takie metody przymuszenia dłużników do płacenia alimentów wprowadza nowa ustawa o Funduszu Alimentacyjnym. Nadal nie rozwiązano jednak najbardziej palącej kwestii - sposobu ustalania wysokości alimentów. Tymczasem dwaj poznańscy adwokaci przekonują, że wielu sporów można by uniknąć, gdyby sądy przyjęły jednolity system wyliczania kosztów wychowania dziecka - pisze DZIENNIK.
 • Gosiewski płaci niższe alimenty niż Dorn
  Przemysław Gosiewski pouczył Ludwika Dorna, że ten powinien w swoim życiu osobistym przestrzegać wartości chrześcijańskich. Tak szef klubu PiS skrytykował go za to, że ten chce płacić mniejsze pieniądze na swoje dzieci z poprzedniego związku. Ale i Gosiewski nie jest bez winy. Jego była żona mówi DZIENNIKOWI, że walczy z nim teraz w sądzie o wyższe alimenty.
 • Możesz żądać wyższych alimentów
  Wystarczy, że wychowująca samotnie dziecko matka udowodni, że ojciec dziecka jest w stanie zarabiać więcej lub pracuje na czarno... Przeszkodą do podnoszenia świadczeń alimentacyjnych przez sąd nie może być to, że zobowiązany do ich płacenia ojciec jest ścigany przez komornika, a pieniądze wypłaca fundusz alimentacyjny.
 • Wysokość alimentów określa sąd
  Rodzice muszą płacić alimenty na dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, bo nie ma własnych dochodów. Wysokość alimentów nie może prowadzić do pokrzywdzenia innych uprawnionych do pobierania alimentów.
 • Na dziecko pozamałżeńskie również przysługują alimenty
  Do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka zobowiązani są jego rodzice. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że ojciec dziecka nie jest mężem matki. Sam zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
 • Jak nie zapłacić PIT od alimentów?
  Alimenty na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego bez względu na ich wysokość. W przypadku innych osób limitowanym zwolnieniem objęte są wyłącznie alimenty otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowe.
 • Alimenty dla rodziców od dzieci? Pod pewnymi warunkami...
  Rodzice mogą żądać alimentów od swoich dzieci. Jest to możliwe w sytuacji gdy rodzice pozostają w niedostatku, a dzieci mają możliwości finansowe, aby im pomóc.
 • Linda Evangelista domaga się miesięcznych alimentów wysokości 46 tys. dol
  Przelotny romans męża Salmy Hayek, Francoisa-Henriego Pinaulta, z Lindą Evangelistą będzie go słono kosztował. Na utrzymanie nieślubnego syna modowego giganta, była modelka domaga się miesięcznych alimentów wysokości 46 tys. dol.
 • Alimenty, renta, spadek... Oto prawa dziecka po rozwodzie, separacji i śmierci rodziców
  Separacja czy rozwód rodziców i śmierć jednego z nich powodują, że zmienia się sytuacja materialna ich dzieci. Ale w każdym z tych przypadków są one zabezpieczone finansowo.
 • Rodzice nie zapłacą podatku dochodowego, gdy przekażą dzieciom pieniądze w formie darowizny. Wykonywanie przez rodziców ciążących na nich obowiązków względem dzieci w zakresie codziennego utrzymania, w tym wyżywienia, zapewnienia odzieży i środków na ochronę zdrowia oraz kształcenia, nie powoduje powstania przychodu po stronie dziecka.
 • Spada liczba urodzeń. Polacy nie chcą dzieci, boją się kosztów
  Oto mamy spektakularną klapę polityki prorodzinnej. Liczba urodzeń znowu spadła.
 • alimenty
  Obowiązek pomocy finansowej obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Siostra może jednak uchylić się od utrzymywania brata, gdy jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niej lub jej najbliższej rodziny.
 • Złoty, zdjęcie ilustracyjne
  Gminy idą na wojnę z nierzetelnymi rodzicami, którzy nie chcą płacić alimentów. Po pieniądze występują do dziadków. Krewni wtedy wściekają się i zmuszają prawdziwych dłużników do zwrotu pieniędzy.
 • Dziecko ma problem
  771 dzieci przebywa obecnie w pieczy zastępczej tylko dlatego, że ich rodziny nie miały odpowiednio wysokich dochodów. To oficjalne dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Resort obecnie sprawdza każdy z tych przypadków. Bada, czy nie doszło w nich do nieprawidłowości. Zobowiązała go do tego poselska komisja polityki społecznej i rodziny.