alimenty z funduszu alimentacyjnego

Wszystko o alimentach. Pomoc dla Kobiet, Zobacz co przygotowaliśmy na temat alimentów w dziale Kobieta.


 • Sprawy o alimenty zawsze budzą wielkie emocje
  Wpis do rejestru dłużników, nakaz pracy, odebranie ubezpieczenia zdrowotnego - takie metody przymuszenia dłużników do płacenia alimentów wprowadza nowa ustawa o Funduszu Alimentacyjnym. Nadal nie rozwiązano jednak najbardziej palącej kwestii - sposobu ustalania wysokości alimentów. Tymczasem dwaj poznańscy adwokaci przekonują, że wielu sporów można by uniknąć, gdyby sądy przyjęły jednolity system wyliczania kosztów wychowania dziecka - pisze DZIENNIK.
 • pieniądze
  W przypadku, gdy rodzic unie płaci alimentów, z odsieczą idzie Funusz alimentacyjny. Co jednak, jeśli zaległe alimenty zostaną przez rodzica wpłacone? W niektórych sytuacjach żądany jest zwrot świadczeń z funduszu. Co robić?
 • Możesz żądać wyższych alimentów
  Wystarczy, że wychowująca samotnie dziecko matka udowodni, że ojciec dziecka jest w stanie zarabiać więcej lub pracuje na czarno... Przeszkodą do podnoszenia świadczeń alimentacyjnych przez sąd nie może być to, że zobowiązany do ich płacenia ojciec jest ścigany przez komornika, a pieniądze wypłaca fundusz alimentacyjny.
 • Fundusz Alimentacyjny pomaga osobom uprawnionym do alimentów
  Rodzic, który utracił pracę, a nie otrzymywał świadczenia wypłacanego w razie bezskutecznej egzekucji alimentów, bo miał zbyt wysoki dochód, może ponownie złożyć wniosek. Jeżeli nie zarabia więcej niż 725 zł, gmina przyzna mu wsparcie. Nie może jednak w tym czasie otrzymywać alimentów bezpośrednio od rodzica.
 • Na dziecko pozamałżeńskie również przysługują alimenty
  Do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka zobowiązani są jego rodzice. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że ojciec dziecka nie jest mężem matki. Sam zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
 • Dłużnicy alimentacyjni wiedzą, jak omijać prawo
  Ściągalność alimentów w Polsce wynosi ok. 14 proc.; wiele osób rezygnuje z egzekwowania należnych świadczeń, ponieważ postępowanie z tym związane jest zbyt skomplikowane. Z myślą o nich Krajowa Rada Komornicza uruchomiła serwis www.twojealimenty.pl.
 • Dzięki nowemu prawu dłużnicy nie unikną już alimentów za granicą.
  Ośrodek pomocy społecznej sprawdzi dochody i majątek niesolidnego rodzica, wobec którego prowadzona jest egzekucja alimentów w innym kraju UE.
 • Jakie świadczenia związane z rodzicielstwem są wolne od PIT
  Osoby wychowujące dzieci mogą skorzystać z wielu preferencji podatkowych. Wolne od podatku dochodowego są m.in. szeroko rozumiane zasiłki rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej
 • Rodzic, który nie może wyegzekwować alimentów na dziecko, może zgłosić się do gminy o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
  Rodzic, który nie może wyegzekwować alimentów na dziecko, może zgłosić się do gminy o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód jego rodziny nie może przekroczyć 725 zł na jedną osobę.
 • Jeśli osoba uprawniona otrzymywała alimenty z dwóch źródeł, będzie musiała zwrócić srodki otrzymane od Funduszu Alimentacyjnego
  Przepisy dotyczące przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Alimentacyjnego ulegną zmianie. Osoba uprawniona będzie musiała zwrócić świadczenia z FA, jeżeli w czasie ich otrzymywania uzyskała też alimenty. Nowelizacja przepisów ma pomóc gminom w odzyskiwaniu zaległości od dłużnika alimentacyjnego.
 • Alimenty, renta, spadek... Oto prawa dziecka po rozwodzie, separacji i śmierci rodziców
  Separacja czy rozwód rodziców i śmierć jednego z nich powodują, że zmienia się sytuacja materialna ich dzieci. Ale w każdym z tych przypadków są one zabezpieczone finansowo.
 • Alimenty płacone na rzecz dzieci są zwolnione z podatku dochodowego bez względu na kwotę świadczenia. Środki dla innych osób, które przyznał sąd, są zwolnione z PIT tylko w granicach limitu ustawowego.
 • Do ubiegania się o śwadczenia rodzinne potrzebny będzie nowy druk
  Ubiegający się o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego złoży oświadczenie o dochodzie na określonym wzorze druku. Do tej pory takiego wzoru nie było.
 • Pieniądze
  Od stycznia zmieniły się niektóre zasady ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód rodzica ubiegającego się o pomoc w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów będzie dzielony przez liczbę miesięcy, w których je faktycznie uzyskiwał. Wniosek o jej przyznanie złoży też na nowych drukach. Oto zmiany.
 • alimenty
  Gmina może wszcząć postępowanie przeciw niepłacącemu alimentów rodzicowi.
 • Złoty, zdjęcie ilustracyjne
  Gminy idą na wojnę z nierzetelnymi rodzicami, którzy nie chcą płacić alimentów. Po pieniądze występują do dziadków. Krewni wtedy wściekają się i zmuszają prawdziwych dłużników do zwrotu pieniędzy.